Vážení členovia klubu, priaznivci a vystavovatelia S ľútosťou Vám oznamujeme že kvôli situácii vo svete a s ohľadom na Vaše zdravie sa termín Špeciálnej výstavy Slovanský pohár ktorá sa mala konať 25.4.2020 prekladá na september. 12.9.2020 bude 3. Klubová výstava - podľa plánu 13.9.2020 Špeciálna výstava - Slovanský pohár Bonitácia bude po výstave 13.9.2020 Každú výstavu bude posudzovať iný rozhodca.Tešíme sa na Vás v nových termínoch a cez výstavný víkend aj na utuženie dobrých vzťahov a kolektívu v našej komunite milovníkov ruských plemien.

2.Špeciálna výstava SKRP- Slovanský pohár -25.4.2020

                                NEBUDE SA KONAŤ / WILL NOT BE !!

Výbor SKRP by veľmi rád privítal všetkých nadšencov našich plemien na druhej špeciálnej výstave SKRP, ktorá sa bude konať v Tlmačoch - Penzión Lipa. 

Posudzovaním nás poctí pani Ludmila Sudarikova RU. 

Sponzor výstavy jedinečné slovenské krmivo
Sponzor výstavy jedinečné slovenské krmivo

Dávame do pozornosti že do 29.2 je možné sa prihlásiť do Hitparády SKRP viac v sekcií Hitparáda. 


Možnosť darovania dvoch percent vašich daní klubu SKRP.

Názov                                  SLOVENSKÝ KLUB RUSKÝCH PLEMIEN 
Forma                                  Občianske združenie
Rok registrácie                    2019
Dátum registrácie               26. 11. 2019 11:38:25
Dátum poslednej zmeny    26. 11. 2019 11:38:25
Evidenčné číslo                   6915
IČO                                         51484111
SID
Ulica                                       Telince 72
Mesto                                     Telince
PSČ                                         95161
Okres                                      Nitra
Štát                                         Slovenská republika
Bankové účty
Predčíslie                              Č.Ú.                                                Banka                                                  Pobočka
                                               SK8656000000005352033001 Prima banka Slovensko, a.s.           Vráble 


https://www.notar.sk/Úvod/Notárskecentrálneregistre/Poberatelia2zdane-vyhľadávanie/Poberatelia2zdane-detail.aspx?id=7426


Zápisnicu z výročnej členskej schôdze si môžte stiahnuť tu.


Poprosíme uhradiť ročný členský poplatok do 31. januára 2020, v prípade

neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opäť podať prihlášku do klubu a zaplatiť aj zápisný poplatok.

Číslo účtu klubu IBAN : SK 86 5600 0000 0053 5203 3001

ČLENSKÉ 20€
do poznámky prosím napíšte meno + členské 2020 

Prihlášky do klubu prosím zasielajte na adresu tajomníčky klubu pani - Martine Sásovej Vojenská 2524/ 32, 934 01 Levice