1.Špeciálna výstava SKRP -21.4.2019


Ďakujeme všetkým vystavovateľom a návštevníkom výstavy za veľmi príjemnú atmosféru počas semináru a výstavy. 

Posudzovaním nás poctila pani Svetlana Bukreeva - Rusko.Seminár o psychológií psov- 2O.4.2019

Slovenský klub ruských plemien usporiada deň pred jarnou výstavou odborný seminár o psychológií veľkých plemien psov. Prednášať bude vynikajúca, fundovaná odborníčka, dlhoročná chovateľka pani Svetlana Bukreeva z Ruska. Odborný preklad pán Ing. Miloš Supuka. 

Začiatok semináru 12.00

Seminár bude vedený veľmi podrobne s odbornou prezentáciou a potrvá minimálne 5 hodín. 

Členovia klubu majú vstup na seminár zdarma.

Vstup pre nečlena klubu je  5 €. 

Adresa - Penzión Lipa - TLMAČE Kozmálovská cesta, Zimný štadión 153,  935 21  

Program semináru: 

1. Imprinting - vpečatenie 

 2. Čo sa môžeme naučiť od psov. 

3. Vek / potreby, zručnosti, testy. 

4. Komunikácia - kontakt, Pozitívny prístup k problémom správania, stresu.

5. Agresia, neuróza, toaletné návyky, značkovanie, hlasné zvuky.

6. Tipy na výcvik primitívnych (pôvodných) plemien psov.

7. Metódy aplikovanie zoopsychológie v živote. - Psy s poruchami správania. Budovanie vzťahov, metódy korekcie. Tranzové stavy - Šťastný pes. Čo vytvára psychický komfort psa, odvahu v kruhu a láska k výstavám. Možné spôsoby zaujatia


Zápisnicu z výročnej členskej schôdze si môžte stiahnuť tu.


Poprosíme uhradiť ročný členský poplatok do 31. januára 2019, v prípade

neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opäť podať prihlášku do klubu a zaplatiť aj zápisný poplatok.

Číslo účtu klubu IBAN : SK 86 5600 0000 0053 5203 3001

ČLENSKÉ 20€
do poznámky prosím napíšte meno + členské 2019 

Prihlášky do klubu prosím zasielajte na adresu tajomníčky klubu pani - Martine Sásovej Vojenská 2524/ 32, 934 01 Levice